Складання абонемента на гарантійне ветеринарне обслуговування тварин.

Предыдущая123456789101112131415Следующая

Умови завдання. У приватному господарстві нараховується 12 голів великої рогатої худоби ( в т. ч. 6 корів), 15 свиней (в т. ч. 4 свиноматки), 1 кінь, 10 овець і 150 курей.

Методика виконання. Абонемент на гарантійне ветеринарне обслуговування тварин селянських, фермерських, приватних підсобних господарств оформляється працівниками державних або комерційних закладів ветеринарної медицини або лікарями-підприємцями ветеринарної медицини з метою безперервного ветеринарного обслуговування споживачів

ветеринарних послуг, своєчасного проведення обов'язкових протиепізоотичних заходів, створення нормальної епізоотичної ситуації в тваринництві підприємств усіх форм власності.

Абонемент містить відомості про поголів'я тварин на початок кожного календарного року, розцінки на ветеринарне обслуговування однієї тварини, вартість ветеринарного обслуговування (по видах тварин і всього), відмітки про сплату за ветеринарні послуги, обов'язки лікаря-підприємця ветеринарної медицини та власника тварин.

Зразок

Лікар-підприємець ветеринарної медицини ______________________________________

_________________________________ р-н, _______________________________ область

(адреса: вул. ______________________________, телефон ________________________ )

Абонемент № ________

На гарантоване ветеринарне обслуговування

Продуктивних і свійських тварин

Власник тварин _____________________________________________________

Місце роботи, посада ________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________

Дата оформлення ________________ 200__ р.

Лікар-підприємець ветеринарної медицини ____________

№ п/п Вид і вікова група тварин Розцінки обслуг. 1-ї тварини в рік, грн.
гол. вартість гол. вартість гол. вартість гол. вартість
Корови
Молодняк ВРХ
Свиноматки
Молодняк свиней
Коні
Вівці
Кури
Всього
Вартість вет. Обслуговування, грн.Сплачено, грн.

Підпис МП

Доплата, грн.

Гарантії лікаря-підприємця ветеринарної медицини

Лікар-підприємець ветеринарної медицини гарантує:

1. Проведення профілактичних щеплень і обробок тварин проти інфекційних, паразитарних і незаразних хвороб в оптимальні терміни найбільш ефективними засобами на основі ветеринарного законодавства України.

2. Своєчасне надання лікувальної допомоги захворілим тваринам за заявкою власника в зручний для нього час.

3. Недопущення негативного впливу ветеринарних обробок на стан здоров'я і продуктивність тварин.

4. Проведення профілактичних оглядів тварин за місцем проживання власника або в гурті не рідше одного разу на квартал, а за необхідністю - проведення лабораторних досліджень патологічного матеріалу.

5. Проведення консультацій з питань придбання, розведення, годівлі, догляду і утримання тварин, а також з технології вирощування молодняку.

6. Застосування при діагностиці, профілактиці і лікуванні тварин прогресивних засобів і методів, які відповідають останнім досягненням ветеринарної науки і практики і виключають негативний вплив на біологічну і ветеринарно-санітарну якість тваринницької продукції.


3419885147425390.html
3419955193935052.html
    PR.RU™