Адміністрування недержавних пенсійних фондів

Недержа́вний пенсі́йний фонд (НПФ) — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. НПФ не здійснює своєї діяльності самостійно, а користується послугами адміністратора (адміністрування фонду), зберігача (зберігання активів) і управляючого активами. Адміністратор недержавного пенсійного фонду — юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: * юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор); *юридична особа — одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду; *компанія з управління активами. Свою діяльність адміністратор здійснює винятково на підставі ліцензії. Нацкомфінпослуг затвердила Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду. Так, передбачено, що провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів полягає у здійсненні адміністратором, зокрема, таких функцій:

- переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- звітування на засіданнях ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності фонду, через свого представника (своїх представників);

- надання в письмовій формі учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування інформації про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;

- надання в письмовій формі у випадках та відповідно до чинного законодавства України особам, зазначеним учасником фонду, інформації про наявність коштів на рахунку померлого учасника фонду;

- обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення та у випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами;

- виконання інших обов'язків у випадках, передбачених законом. Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з радами яких він уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить йому на праві власності. Адміністратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійними фондами іншим особам. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями адміністратора пенсійного фонду, адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. У разі припинення юридичної особи - адміністратора засновники такого адміністратора зобов'язані повідомити про це ради пенсійних фондів, з якими такий адміністратор уклав договори; осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду; зберігачів відповідних пенсійних фондів; Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, - також і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.3423090064688686.html
3423130163288216.html
    PR.RU™